Students

Well motivated PhD and MSc students with strong programming skills as well as English reading (and perhaps writing) skills are welcome!

Students (years 1…5) interested in software development (e.g. new web frameworks,  programming languages, testing tools, software quality etc.) are invited to join SEnS (Software Engienering Society) scientific group at Wroclaw University of Technology. Just send me an e-mail if you are interested in.

My PhD students (pl. doktoranci):

 • Quang Vu Nguyen – defended in 2016
 • Marcin Kawalerowicz - defended in 2023
 • Tomasz Lewowski
 • Szymon Stradowski (doktorat wdrożeniowy – Nokia)

PhD Students research proposals (RP)

I recommend PhD students to prepare a research proposal (usually 3-4 pages excl. references).

A PhD proposal is an outline of your proposed research that is designed to:

 • Formulate clear, interesting/exciting research questions (RQ) (this may take the form of a hypothesis to be tested, or a open-ended enquiry).
 • Establish the relevance and value of the proposed RQs in the context of current academic thinking, highlighting its originality and significance. Include a brief survey of background and related work;
 • Outline a methodology which enables you to answer the posed RQs, to evaluate proposed solutions, and to describe and evaluate any data or source material you will draw upon. It may require to implement or extend a development/measurement tool or tools.
 • Suggest expected contributions of your research – what you hope to discover at the end of your research, what new areas it might open up, what you hope are practical implications of the proposed research.
 • Provide a preliminary schedule of your research.

Examples of research proposals:

http://dx.doi.org/10.1145/2491411.2492401

http://dx.doi.org/10.1145/2491411.2492402

http://ifip-ds.cs.put.poznan.pl/files/sample.pdf

Proposals of MSc theses (pl. propozycje tematów prac magisterskich):

 1. Evaluation of the fault-finding effectiveness of tests by means of mutation testing tool integrated with Maven, Ant, Gradle (pl. Ocena testów pod kątem ich efektywności w znajdowania błędów w oprogramowaniu z wykorzystaniem testera mutacyjnego i integracja z narzędziami Maven, Ant, Gradle).
 2. Evaluation of the fault-finding effectiveness of tests by means of higher order mutation (pl. Ocena testów pod kątem ich efektywności w znajdowania błędów w oprogramowaniu z wykorzystaniem algorytmów testowania mutacyjnego wyższego rzędu).
 3. Unit tests quality prediction (pl. Predykcja jakości testów jednostkowych).
 4. Mutation-driven generation of unit test (pl. Generowanie testów jednostkowych z wykorzystaniem testowania mutacyjnego).
 5. Zastosowanie metod zespołowych do tworzenia modeli predykcji defektów w oprogramowaniu (ang. Application of ensemble methods to software defect prediction).
 6. Zastosowanie metryk zmian kodu do tworzenia modeli predykcji defektów w oprogramowaniu (ang. Application of code change metrics to software defect prediction).
 7. Wczesne przewidywanie najczęstszych błędów krytycznych w oprogramowaniu (ang. Early prediction of top software crashes).
 8. Zastosowanie analizy szeregów czasowych do tworzenia modeli predykcji defektów w oprogramowaniu  (ang. Application of time series analysis to software defect prediction).

[See recommended resources and papers regarding defect/crash prediction models, mutation testing, test-driven development]

Informal proposals (to be explained face2face):

 1. Software engineering meets rough sets
 2. Agile software development meets data mining
 3. Ensembles of predictors in software engineering
 4. Test-Driven Development – an acceptance model
 5. Mutation testing algorithms to evaluate the quality of unit tests (pl. Implementacja algorytmów testowania mutacyjnego na potrzeby oceny jakości testów jednostkowych oprogramowania)

Students interested in the other (incl. their own) proposals are welcome to discuss them directly with me.

My former MSc students (pl. moi dyplomanci):

 • 2016
  Tomasz Lewowski, Marek Ataman
 • 2015
  Mateusz Piszczek, Gabriela Komorowska, Mateusz Kutyba
 • 2014
  Maciej Szewczyszyn, Wojciech Nowak, Marcin Nowak, Michał Kruszewicz, Piotr Mitka, Tomasz Muc, Maciej Haliniak
 • 2013
  Sylwia Pelc (Predicting Top Crashes Early/Wczesne przewidywanie najczęstszych błędów krytycznych w oprogramowaniu)
 • 2011
  Igor Klimer, Grzegorz Dziemidowicz, Paweł Iwaszko, Karolina Rusin
 • 2010
  Michał Olejnik
 • 2008
  Przemysław Szkudlarek, Piotr Wójcicki, Ryszard Perkowski
 • 2007
  Adam Grodowski, Norbert Radyk, Marek Majchrzak, Piotr Przybył
 • 2006
  Piotr Papała, Michał Głowacki, Bartłomiej Bogaczewicz, Łukasz Szała, Adam Piechowiak, Marek Grobel
 • 2005
  Michał Stochmiałek, Wojciech Gdela, Grzegorz Mąkosa, Jacek Owocki, Mariusz Sadal, Wojciech Biela
 • 2004
  Marcin Kruczkiewicz, Przemysław Mielcarek, Marcin Parczewski, Mikołaj Machowczyk, Krzysztof Sikora, Sebastian Mazur, Mirosław Rewak, Tomasz Ciesielski
 • 2003
  Mariusz Misiek, Waldemar Sieńko, Sebastian Podroużek, Anna Fuczko, Marcin Domagała, Michał Leszczyński, Sebastian Gil, Adam Mrozowski, Paweł Cichoń, Nicos Karagieorgopulus, Marcin Kubasiak

My former BSc students:

 • 2016
  Kamil Włodarczyk
 • 2001
  Wojciech Walenciak, Łukasz Brągoszewski, Rafał Grabiński

Participants of BSc team projects directed by me (pl. studenci uczestniczący w zespołowym przedsięwzięciu inżynierskim pod moją opieką):

 • 2013
  Tomasz Jan Kopacki, Bartosz Patryk Kotrys, Maciej Jacek Skrzypiński, Paweł Szymankiewicz, Tomasz Bielaszewski, Anita Włosek, Beniamin Cholewa, Tomasz Roman Sybidło, Michał Grzegorz Antoszczuk, Mateusz Białczak, Kemal Paweł Erdem, Agnieszka Świątkowska, Agnieszka Natalia Grzesiek, Mateusz Kamil Wróblewski, Piotr Paweł Skrok, Konrad Till
 • 2012
  Krzysztof Matuszek, Paweł Nieradka, Jakub Kubiak, Krzystof Biereżnoj, Marcin Nowak, Adrian Popiel, Łukasz Jaworski, Damian Olczyk, Tomasz Muc, Maciej Haliniak, Sylwia Pelc, Tomasz Wierzowiecki, Bartłomiej Idzikowski, Wojciech Woszczak, Damian Pukacz, Tomasz Giełbutowicz
 • 2011
  Dominik Kopeć, Szymon Majuch, Sławomir Plamowski, Michał Krasoń, Łukasz Biłejkij, Adam Pawelec, Małgorzata Sadowska, Jan Kocoń, Marek Synoradzki, Tomasz Wojtyła, Tomasz Robak, Marek Wiewiórski, Robert Korczak, Michał Czemarmazowicz, Ostap Kowalisko, Adam Pawlaczek