Proseminarium inżynierskie 2016

Referencje:

L. Borzemski, Proseminarium inżynierskie

L. Borzemski, Informacja dla studentów III. roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne, W8

Tematy_prac_dyp_I stopnia_Informatyka_luty_2016_katedry-K1_K2_K3 V04

Tematy_prac_dyp_I stopnia_Informatyka_NZ_czerwiec_2016_katedry-K1_K2_K3

Regulamin studiów w Politechnice Wrocławskiej obowiązujący od 1 października 2015 r. (wersja polska) - Paragraf 24

 

Przykładowe, proponowane tematy prac inżynierskich:

1.    Wtyczki testera mutacyjnego Judy do środowisk IntelliJ IDEA i Eclipse  (ang. Judy mutation testing tool plugins to IntelliJ IDEA i Eclipse)
2.    Wtyczki testera mutacyjnego Judy do narzędzi budowania i ciągłej integracji (ang. Judy mutation testing tool plugins to build and continuous intgration tools)
3.    Platforma do oceny jakości oprogramowania (ang. Software quality evaluation platform)
4.    Implementacja na platformie R dostępu do repozytoriów Git i SVN (ang. Implementation of access from R to Git and SVN repositories)
5.    Implementacja na platformie R dostępu do systemów zgłaszania zagadnień JIRA i Bugzilla (ang. Implementation of access from R to JIRA and Bugzilla issue trackers)
6.    Implementacja na platformie R dostępu do narzędzi pokrycia kodu testami i testerów mutacyjnych na platformie Java (ang. Implementation of access from R to code coverage and mutation testing tools in Java)
7.    Implementacja na platformie R dostępu do narzędzi obliczających metryki oprogramowania na platformie Java (ang. Implementation of access from R to Java tools able to calculate software metrics)
8.    Implementacja na platformie R dostępu do narzędzi statycznej analizy kodu na platformie Java (ang. Implementation of access from R to static code analysis tools in Java)