Proseminarium inżynierskie 2017

Referencje:

L. Borzemski, Proseminarium inżynierskie

L. Borzemski, Informacja dla studentów III. roku na kierunku Informatyka, studia stacjonarne, W8

Tematy_prac_dyp_I stopnia_Informatyka_styczeń 2018 katedry K1, K2, K3, K7

Regulamin studiów w Politechnice Wrocławskiej obowiązujący od 1 października 2015 r. (wersja polska) [PDF] – Paragraf 24 (Praca dyplomowa)

 

Przykładowe, proponowane przeze mnie tematy prac inżynierskich:

1.    Platforma do oceny jakości oprogramowania tworzonego w języku Java (ang. Software quality evaluation platform for Java)

2. Pakiet w R umożliwiający dostęp do wybranych narzędzi środowiska wytwarzania oprogramowania (ang. R package to access to selected software development tools)

3. Metody przyspieszenia wykonania testów jednostkowych w Javie i ich implementacja (ang. Methods to speed-up unit tests execution in Java and their implementation)

Wcześniej oferowane tematy:

1.    Wtyczki testera mutacyjnego Judy do środowisk IntelliJ IDEA i Eclipse  (ang. Judy mutation testing tool plugins to IntelliJ IDEA i Eclipse)
2.    Wtyczki testera mutacyjnego Judy do narzędzi budowania i ciągłej integracji (ang. Judy mutation testing tool plugins to build and continuous intgration tools)
3.    Platforma do oceny jakości oprogramowania (ang. Software quality evaluation platform)
4.    Implementacja na platformie R dostępu do repozytoriów Git i SVN (ang. Implementation of access from R to Git and SVN repositories)
5.    Implementacja na platformie R dostępu do systemów zgłaszania zagadnień JIRA i Bugzilla (ang. Implementation of access from R to JIRA and Bugzilla issue trackers)
6.    Implementacja na platformie R dostępu do narzędzi pokrycia kodu testami i testerów mutacyjnych na platformie Java (ang. Implementation of access from R to code coverage and mutation testing tools in Java)
7.    Implementacja na platformie R dostępu do narzędzi obliczających metryki oprogramowania na platformie Java (ang. Implementation of access from R to Java tools able to calculate software metrics)
8.    Implementacja na platformie R dostępu do narzędzi statycznej analizy kodu na platformie Java (ang. Implementation of access from R to static code analysis tools in Java)

 

Literatura dodatkowa:

[1] Vahid Garousi, Michael Felderer, Mika V. Mäntylä, The need for multivocal literature reviews in software engineering: complementing systematic literature reviews with grey literature. DOI: 10.1145/2915970.2916008 https://www.researchgate.net/profile/Michael_Felderer/publication/303515568_The_need_for_multivocal_literature_reviews_in_software_engineering_complementing_systematic_literature_reviews_with_grey_literature/links/5746e64608ae298602fbdf4d.pdf

[2] Vahid Garousi, Mika V. Mäntylä, When and what to automate in software testing? A multi-vocal literature review. Inf. Softw. Technol. 76, C (August 2016), 92-117. DOI: 10.1016/j.infsof.2016.04.015

[3] Areti Ampatzoglou, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou, and Paris Avgeriou, “The financial aspect of managing technical debt: A systematic literature review,” Information and Software Technology, vol. 64, pp. 52-73, 8// 2015. DOI: 10.1016/j.infsof.2015.04.001

[4] Edith Tom,  Aybüke Aurum, and Richard Vidgen, “An exploration of technical debt,” Journal of Systems and Software, vol. 86, no 6, pp. 1498-1516, 2013. DOI: 10.1016/j.jss.2012.12.052

[5] Ivans Kulesovs, iOS Applications Testing, Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference. Volume III, 138-150. http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/download/187/706