Seminarium Dyplomowe Inżynierskie 2019/2020

Seminarium Dyplomowe (ang. Diploma seminar) / Informatyka (Computer Science)

Referencje:

Karta przedmiotu – Seminarium dyplomowe (INZ005220)

Literatura zgodna z problematyką pracy dyplomowej wybrana samodzielnie i polecana przez promotora

Wymagania na pracę dyplomową inżynierską na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, www.wiz.pwr.edu.pl

https://wiz.pwr.edu.pl/studenci/dyplomanci/procedura-dyplomowania-i-i-ii-stopien-ksztalcenia-15-tygodni

https://wiz.pwr.edu.pl/studenci/dyplomanci/wymagania_prace_dyplomowe

Tematy_prac_dyp_I stopnia_Informatyka_styczeń 2020 katedry K1, K2, K3, K7

Regulamin studiów w Politechnice Wrocławskiej obowiązujący od 1 października 2019 r. (wersja polska) [PDF] - Paragraf 23 (Praca dyplomowa)

Harmonogram czynności obejmuje m.in.:

 • do 12.12.2019r. (dla semestru 10-tyg.- studia stacjonarne) - Wpisanie do Edukacji.Cl ocen z zaliczeń dla studentów semestru dyplomowego – 7
 • do 10.12.2019r. (dla semestru 10-tyg.- studia stacjonarne) - Wprowadzenie do jednolitego systemu antyplagiatowego pracy dyplomowej
 • do 12.12.2019r. (dla semestru 10-tyg.- studia stacjonarne) – Przed   zaliczeniem ostatniego kursu  „praca  dyplomowa” – złożenie u opiekuna- pracy dyplomowej. Przez złożenie pracy dyplomowej, rozumie się złożenie kompletu dokumentów:
  • wydrukowanej  pracy dyplomowej,
  • plików z pracą dyplomową i jej załącznikami (na nośniku elektronicznym),
  • wydrukowanego i podpisanego przez studenta oświadczenia o zgodności wydrukowanej pracy dyplomowej (pkt 1) z tekstami zapisanymi na przekazanym nośniku elektronicznym (pkt 2) oraz z wersją wprowadzoną do systemu antyplagiatowego, a także o samodzielności wykonanej pracy,       Regulamin studiów par.23 ust. 12
  • Niezłożenie przez studenta pracy dyplomowej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 12, stanowi przesłankę skreślenia z listy studentów, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3.
 •  do 20.12.2019r. (dla semestru 10-tyg.- studia stacjonarne) - Zaliczenia kursu „praca dyplomowa” dokonuje prowadzący ten kurs (opiekun pracy) par. 23 ust. 19
 • od 13.12.2019  do 15.01.2020r. (dla semestru 10-tyg.) –  Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym obejmuje: 13 dni roboczych i trwa od 13.12.2019 do 15.01.2020 r.
 • 7-13.01.2020r. (dla semestru 10-tyg.- studia stacjonarne) - Składanie w dziekanacie kompletu dokumentów do obrony.
 • 14-24.01.2020r. (dla semestru 10-tyg.- studia stacjonarne) - Egzamin dyplomowy.

Druk recenzji pracy dyplomowej

Kraśniewski A.: Jak pisać pracę dyplomową.

Chudzik K.: Instrukcja pisania pracy dyplomowej inżynierskiej

Procedura dyplomowania I stopień studiów 10 tygodni

 

Literatura dodatkowa:

[1] Vahid Garousi, Michael Felderer, Mika V. Mäntylä, The need for multivocal literature reviews in software engineering: complementing systematic literature reviews with grey literature. DOI: 10.1145/2915970.2916008 https://www.researchgate.net/profile/Michael_Felderer/publication/303515568_The_need_for_multivocal_literature_reviews_in_software_engineering_complementing_systematic_literature_reviews_with_grey_literature/links/5746e64608ae298602fbdf4d.pdf

[2] Vahid Garousi, Mika V. Mäntylä, When and what to automate in software testing? A multi-vocal literature review. Inf. Softw. Technol. 76, C (August 2016), 92-117. DOI: 10.1016/j.infsof.2016.04.015

[3] Areti Ampatzoglou, Apostolos Ampatzoglou, Alexander Chatzigeorgiou, and Paris Avgeriou, “The financial aspect of managing technical debt: A systematic literature review,” Information and Software Technology, vol. 64, pp. 52-73, 8// 2015. DOI: 10.1016/j.infsof.2015.04.001

[4] Edith Tom,  Aybüke Aurum, and Richard Vidgen, “An exploration of technical debt,” Journal of Systems and Software, vol. 86, no 6, pp. 1498-1516, 2013. DOI: 10.1016/j.jss.2012.12.052

[5] Ivans Kulesovs, iOS Applications Testing, Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference. Volume III, 138-150. http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/download/187/706