Writing Research Papers using LaTeX 2016

This course is conducted in Polish (II-VI 2016).

Studenci podzieleni na zespoły prezentują postępy prac i dyskutują kwestie dotyczące przygotowania publikacji (zagadnienie badawcze, dotychczasowe osiągniecia, dalsze wyzwania/problemy, pomysły, narzędzia, metody). Na wstępie jeden z członków zespołu prezentuje aktualny stan prac i podział prac na podzadania, a potem każdy ze studentów prezentuje część za którą odpowiada.

I prezentacja: a) Szczegółowe omówienie wybranych wskazówek/rekomendacji dotyczących tego co powinien zawierać dobry artykuł naukowy z obszaru informatyki/inzynierii oprogramowania (SE)/badań empirycznych w inżynierii oprogramowania (ESE) b) Jak może wyglądać przełożenie przedstawionych wskazówek/rekomendacji na przygotowywaną publikację (jakie elementy powinna ona zawierać, jakie już są zrealizowane, jakie są w trakcie realizacji, jakie są w planach). W tej części miesci się również omówienie zagrożeń dla wiarygodności prowadzonych badań i sposóbów ich zaadresowania oraz omówienie planowanego wkładu przygotowywanej publikacji w rozwój SE/ESE.

II prezentacja: a) Krótkie omówienie wskazówek/rekomendacji co powinien zawierać dobry artykuł naukowy z obszaru informatyki/inzynierii oprogramowania (SE)/badań empirycznych w inżynierii oprogramowania (ESE) b) Szczegółowa prezentacja jak przełożono w.w. rekomendacje na przygotowywaną publikację (jakie elementy/części ona zawiera, jakie już są zrealizowane, jakie są w trakcie realizacji). W tej części miesci się również omówienie zagrożeń dla wiarygodności prowadzonych badań i sposóbów ich zaadresowania oraz omówienie planowanego wkładu przygotowywanej publikacji w rozwój SE/ESE.

Lectures