Research and Development Project in Software Engineering 2020

Wykłady

Karta

JavaMetrics

 

Przykłady projektów i studia literaturowe:
- Project ideas from Capgemini

- MLCQ

- Nowe

Scopus i Google Scholar: szukanie innych inspiracji

Sensowna metodyka przeglądu literaturowego: systematyczny przegląd literatury (możemy nie mieć czasu, by wszystko przeprowadzić zgodnie z regułami sztuki, ale warto wykorzystać przynajmniej część elementów):

B. Kitchenham, D. Budgen, and P. Brereton, Evidence-Based Software Engineering and Systematic Reviews. CRC Press, 2016.

Przykładowe sensowne źródła:

1) Czasopisma:

* Empirical Software Engineering
* IEEE Transactions on Software Engineering
* Information and Software Technology
* Software Quality Journal

2) Konferencje:

* International Conference on Software Engineering (ICSE)
* International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)
* Evaluation and Assessment in Software Engineering Conference (EASE)
* Mining Software Repositories (MSR)
* International Conference on Predictive Models and Data Analytics in Software Engineering (PROMISE)
UWAGA: Proponuje zwracać specjalną uwagę na dostępność danych i ewentualnie kodów źródłowych.
Jeśli mamy publikację + dane (i ewentualnie kod) to często zaczynamy od reprodukcji, a potem pracujemy nad nowymi rozwiązaniami lub modyfikacjami i ich empiryczną ewaluacją.