Publications

Publications by Lech Madeyski

accepted

2017

2016

 • Barbara A. Kitchenham and Lech Madeyski, “Meta-Analysis”.In:Evidence-BasedSoftware Engineering and Systematic Reviews. Ed. by Barbara Kitchenham, David Budgen, and Pearl Brereton. CRC Press, 2016. Chap. 11, pp. 133–154. ISBN: 9781482228656
 • Agnieszka Patalas, Wojciech Cichowski, Michał Malinka, Wojciech Stępniak, Piotr Maćkowiak, and Lech Madeyski, “Software Metrics in Boa Large-Scale Software Mining Infrastructure: Challenges and Solutions” in Software Engineering: Improving Practice through Research (B. Hnatkowska and M. Śmiałek, eds.), pp. 131–146, 2016. URL: http://madeyski.e-informatyka.pl/download/Patalas16.pdf Repo: http://io.pwr.edu.pl/eprints/1/
 • Tomasz Gawęda, Ewa Nestorowicz, Oskar Wołk, Lech Madeyski and Marek Majchrzak, “How to Improve Linking Between Issues and Commits for the Sake of Software Defect Prediction?” in Software Engineering: Improving Practice through Research (B. Hnatkowska and M. Śmiałek, eds.), pp. 147–162, 2016. URL: http://madeyski.e-informatyka.pl/download/Gaweda16.pdf
 • Quang Vu Nguyen and Lech Madeyski. “On the Relationship Between the Order of Mutation Testing and the Properties of Generated Higher Order Mutants”. In: Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2016). Ed. by Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Hamido Fujita, and Tzung-Pei Hong. Vol. 9621. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-49381-6_24. Draft: http://madeyski.e-informatyka.pl/download/NguyenMadeyski16b.pdf
 • Quang Vu Nguyen and Lech Madeyski.“Higher Order Mutation Testing to Drive Development of New Test Cases: An Empirical Comparison of Three Strategies”. In: Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2016). Ed. by Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Hamido Fujita, and Tzung-Pei Hong. Vol. 9621. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-49381-6_23. Draft: http://madeyski.e-informatyka.pl/download/NguyenMadeyski16.pdf

2015

2014

 • Lech Madeyski, Wojciech Orzeszyna, Richard Torkar, Mariusz Józala, “Overcoming the Equivalent Mutant Problem: A Systematic Literature Review and a Comparative Experiment of Second Order Mutation”, IEEE Transactions on Software Engineering, 40 (1), pp. 23-42, 2014.  DOI: 10.1109/TSE.2013.44 (TSE is the highest ranked, flagship software engineering journal, IF12=2.588 / 5-year IF12=3.371).

BibTeX

Published Final TSE Paper (DOI: 10.1109/TSE.2013.44)

Corrected report in PDF (PRE I32/2013/P-012): link to the paper

Appendix in PDF: link to the paper

Systematic Literature Review (SLR) protocol in PDF:link to the paper

2013

Google Scholar 2012, Nov 30

Lech Madeyski - research papers

2011

 • Marian Jureczko, Lech Madeyski, “A review of process metrics in defect prediction studies”, Metody Informatyki Stosowanej, Volume 30, Issue 5, 2011, Pages 133-145, 2011 (ISSN 1898-5297). PDF: link to the paper BibTeX

2010

 • Lech Madeyski, “Test-Driven Development – An Empirical Evaluation of Agile Practice”, Springer 2010. Foreword by Prof. Claes Wohlin. Links:
 • Lech Madeyski, Norbert Radyk, “Judy – A Mutation Testing Tool for Java”, IET Software, Volume 4, Issue 1, Pages 32 – 42, 2010. DOI PDFlink to the paper BibTeX
 • Lech Madeyski, “The impact of test-first programming on branch coverage and mutation score indicator of unit tests: An experiment”, Information and Software Technology, Volume 52, Issue 2, February 2010, Pages 169-184, Elsevier. DOI PDF link to the paper BibTeX
 • Marian Jureczko, Lech Madeyski, Towards identifying software project clusters with regard to defect prediction, ACM International Conference Proceeding Series, Proceedings of the 6th International Conference on Predictor Models in Software Engineering (PROMISE’2010), ACM Digital Library, 2010. DOI link to the paper BibTeX, PROMISE’2010 Programme
 • Marian Jureczko, Lech Madeyski, Inżynieria Oprogramowania w Procesach Integracji Systemów Informatycznych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2010, ch. “Predykcja defektów na podstawie metryk oprogramowania – identyfikacja klas projektów”. link to the paper

2008

 • Lech Madeyski, “Impact of pair programming on thoroughness and fault detection effectiveness of unit test suites”, Software Process: Improvement and Practice, Volume 13, Issue 3, Pages 281 – 295, May/June 2008, Wiley, Online ISSN: 1099-1670, Print ISSN: 1077-4866. BibTeX, DOI link to the paper
 • Tomas Hruska, Lech Madeyski, and Miroslaw Ochodek, Eds., Software Engineering Techniques in Progress, Wroclaw, Poland. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008. link to the book cover
 • Lech Madeyski and Wojciech Biela, “Capable Leader and Skilled and Motivated Team Practices to Introduce eXtreme Programming” in Balancing Agility and Formalism in Software Development, , ser. Lecture Notes in Computer Science, B. Meyer, J.R. Nawrocki, and B. Walter, Eds., LNCS 5082. Springer, 2008, pp.96-102 DOI CEE-SET’2007 Photos link to the paper

2007

 • Lech Madeyski and Łukasz Szała, “Impact of aspect-oriented programming on software development efficiency and design quality: an empirical study”, IET Software Journal, vol. 1, no. 5, pp. 180–187, 2007. DOI link to the paper
 • Lech Madeyski and Zbigniew Huzar, “External Code Quality Model and Cross-Validation of the Model” TR I31/2007/P-003.
 • Lech Madeyski, Miroslaw Ochodek, Dawid Weiss, and Jaroslav Zendulka, Eds., Software Engineering in Progress, Poznan, Poland. Nakom, 2007. link to the title page link to the book cover
 • Lech Madeyski, Łukasz Szała, “The Impact of Test-Driven Development on Software Development Productivity – An Empirical Study” in Software Process Improvement, ser. Lecture Notes in Computer Science, P. Abrahamsson, N. Baddoo, T. Margaria, R. Messnarz, Eds., LNCS 4764. Springer, 2007, pp.200-211 DOIEuroSPI’2007 Photos link to the paper
 • ENASE’2007 – invited speach (others invited speakers ofENASE’2007 Advocatus Diaboli Forum: Mehmet Aksit, and Stefan Kirn) ENASE’2007 Photos
 • Lech Madeyski, “On the Effects of Pair Programming on Thoroughness and Fault-Finding Effectiveness of Unit Tests” in Product Focused Software Process Improvement, ser. Lecture Notes in Computer Science, J. Münch and P. Abrahamsson, Eds., LNCS 4589. Springer, 2007, pp.207-221 DOI link to the paper
  Best paper – invited to be extended for a journal publication
  http://madeyski.e-informatyka.pl/download/BestPaperAward3.pngBest Paper Award at PROFES’2007Abstract,Madeyski07.BibTeXSpringer LNCSPROFES’2007 Photos
 • Lech Madeyski, Wojciech Biela, “Empirical Evidence Principle and Joint Engagement Practice to Introduce XP” in Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering, ser. Lecture Notes in Computer Science, G. Concas, E. Damiani, G. Paddeu, M. Scotto, and G. Succi, Eds., LNCS 4536. Springer, 2007, pp. 141-144 DOI link to the paper XP’2007Springer LNCSXP’2007 Photos
 • Zbigniew Huzar, Lech Madeyski, “Empirical Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering”, e-Informatica Software Engineering Journal, 2007, vol.1, no.1, pp. 7-8.

2006

2005

 • Lech Madeyski: “Preliminary Analysis of the Effects of Pair Programming and Test-Driven Development on the External Code Quality” in Software Engineering: Evolution and Emerging Technologies, Edited by: K. Zieliński and T. Szmuc. Vol. 130 of Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. IOS Press, pp. 113–123, 2005 .Madeyski05b.BibTeX book from IOS Press link to the paper
 • Lech Madeyski, Michał Stochmiałek: Architectural design of modern web applications, Foundations of Computing and Decision Sciences Journal, vol. 30, no. 1, pp. 49-60, 2005 [refereed journal paper] [ XWA - eXtensible Web Architecture in details ] link to the paper

2004

 • Madeyski Lech, Karwaczyński Piotr: Działania projakościowe w procesie wytwarzania oprogramowania (Pro-quality activities in software development process), W: Nowoczesne Technologie Informacyjne w Zarządzaniu (Advanced Information Technologies for Management), Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445; Nr 1044, Wroclaw, 2004, 389-397. [refereed paper] link to the paper
 • Madeyski Lech, Kruczkiewicz Marcin: Rozszerzalny obiektowy model projektu informatycznego (eXtensible project object model), W: Nowoczesne Technologie Informacyjne w Zarządzaniu (Advanced Information Technologies for Management), Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445; Nr 1044, Wroclaw, 2004, 398-407. [refereed paper] link to the paper
 • Mielcarek Przemysław, Parczewski Marcin, Madeyski Lech: E-learning – analiza celów i możliwości ich realizacji na podstawie istniejących specyfikacji i standardów (E-learning – analysis of goals and their realization based on existing specifications and standards),W: Nowoczesne Technologie Informacyjne w Zarządzaniu (Advanced Information Technologies for Management), Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445; Nr 1044, Wroclaw, 2004, 548-556. [refereed paper] link to the paper
 • Madeyski Lech, Stochmiałek Michał: Architektura nowoczesnych aplikacji internetowych (Architecture of modern web applications) W: Inżynieria oprogramowania po roku 2004: nowe wyzwania. Red. Jerzy Górski. [Warszawa]: WNT 2004. ISBN 83-204-3051-8 [book chapter] link to the paper presentation
 • Madeyski Lech, Adam Mrozowski, Sebastian Gil: Komunikacja w czasie rzeczywistym w sieci Internet W: Współczesne problemy systemów czasu rzeczywistego. Red. Andrzej Kwiecień i Piot Gaj. [Warszawa]: WNT 2004. ISBN 83-204-3023-2. [book chapter] link to the paper

2003

 • Madeyski Lech, Mazur Paweł: Nowoczesne Aplikacje Internetowe (Modern internet applications), Telenet Forum, 5, 2003, 14-17 (in Polish).
 • Madeyski Lech: XML w bazach danych. Prace Naukowe Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej, Bazy Danych 2003 z. 4 s. 81-89. [refereed paper] link to the paper
 • Madeyski Lech, Kubasiak Marcin., Zwinna Specyfikacja Wymagań (Agile Requirements Specification), W: Problemy i metody inżynierii oprogramowania (Problems and Methods of Software Engineering). Red. Z. Huzar, Z. Mazur, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warsaw, 2003, 53-68. [book chapter] link to the paper

2002

 • Madeyski Lech: Nowe koncepcje tworzenia aplikacji internetowych na przykładzie portalu E-INFORMATYKA.PL (New ideas of web applications’ development on example of E-INFORMATYKA.PL portal, W: Nowoczesne Technologie Informacyjne w Zarządzaniu (Advanced Information Technologies for Management), Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445; Nr 955, ISSN 0324-8445, Wroclaw University of Economics, Wroclaw, 2002, 425-437. [refereed paper] link to the paper
 • Madeyski Lech: XML w bazach danych. Raporty Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej 2002 Ser. PRE nr 6, 9 s. Z09/02/P-006. link to the paper

2001

 • Madeyski Lech: Prognozy technologiczne w dziedzinie Internetu. Raporty Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej 2001 Ser. PRE nr 7, 10 s. Referat wygłoszony na konferencji Prognozy technologiczne w dziedzinie energetyki, środowiska i internetu. Wrocław, 30 marca 2001 Z09/01/P-008. link to the paper
 • Madeyski Lech: Portale informacyjne na platformie Java. Raporty Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej 2001 Ser. PRE nr 6, 8 s. Z09/01/P-006. link to the paper
 • Madeyski Lech: Portale informacyjne na platformie Java. W: Komunikacja gospodarcza. Studia i materiały. Pod red. Andrzeja Małachowskiego. Wrocław: Wydaw. AE 2001 s. 113-118. [refereed paper] link to the paper
 • Madeyski Lech: The idea J2EE, XML, XSLT and design patterns integration on Internet applications. Koncepcja integracji technologii J2EE, XML, XSLT i wzorów projektowych w aplikacjach internetowych. Raporty Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej 2001 Ser. PRE nr 20, 6 s. Z09/01/P-020. link to the paper

2000

 • Madeyski Lech: Wydajnościowo-niezawodnościowa analiza warstwy szkieletowej sieci komputerowych (prolegomena). Pro Dialog, Nr 10 (2000), Nakom, s. 59-65. [refereed journal paper] link to the paper

1999

 • Madeyski Lech: Metody obliczania niezawodności sieci K-terminali. 131 s. 12 rys. 9 tab. bibliogr. 147 poz. Rozprawa doktorska (09.11.1999) Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław. [PhD Thesis] link to the paper
 • Madeyski Lech, Mazur Zygmunt: Pesymistyczna złożoność obliczeniowa algorytmu faktoryzacji Fact. Pro Dialog, Nr 9 (1999), Nakom, s. 41-54. [refereed journal paper] link to the paper
 • Madeyski Lech, Mazur Zygmunt: Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego. Pro Dialog, Nr 9 (1999), Nakom, s. 33-40. [refereed journal paper] link to the paper
 • Madeyski Lech: Wyznaczanie pesymistycznej złożoności obliczeniowej algorytmu faktoryzacji Fact. Raporty Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej 1999 Ser. PRE nr 3, 15 s. Z09/99/P-003. link to the paper

1998

 • Madeyski Lech, Mazur Zygmunt: Nowa technika programowania dynamicznego. Raporty Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej 1998 Ser. PRE nr 5, 9 s. Z09/98/P-005. link to the paper
 • Madeyski Lech, Mazur Zygmunt: Wykrywanie równoważnych podproblemów w algorytmie faktoryzacji do obliczania niezawodności K-terminali. W: Systemy informatyczne. [Cz.] 1. Materiały dydaktyczno-naukowe. Częstochowa: 1998 s. 73-81 link to the paper
 • Madeyski Lech, Mazur Zygmunt: Nowy algorytm do szybkiego obliczania niezawodności sieci. Zag. Ekspl. Masz. 1998 vol. 33 z. 3 s. 391-404. [refereed journal paper] link to the paper

Copyright Note: The documents distributed here have been provided by the contributing authors as a means to ensure timely dissemination of scholarly and technical work on a noncommercial basis. Copyright and all rights therein are retained by the authors or by other copyright holders (e.g. Springer), notwithstanding that they have offered their works here electronically. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and conditions invoked by each author’s copyright. These works may not be reposted without the explicit permission of the copyright holder.

EPrints repository of the Department of Software Engineering.